Skriv ut den här sidan

Neuroteam

Vi vänder oss till dig som bor inom Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla och Upplands-Bro kommuner och som drabbats av stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom

Vi arbetar i team och erbjuder vår hjälp till dig som är över 18 år, som har insjuknat eller återinsjuknat, och bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering av oss i direkt anslutning till utskrivning från heldygnsvården.

Målet för oss är att du ska kunna, i så stor utsträckning som möjligt, komma tillbaka till din roll i familj, arbete, fritid och samhällsliv som du hade innan du insjuknande. 

Rehabiliteringen bedrivs i huvudsak i ditt hem och närmiljö. Behandlingen kan i vissa fall kompletteras med enskilda besök hos oss eller i grupp.

Vårt team består av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator. Vi samarbetar vid behov med andra specialister, till exempel läkare, sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst och personliga assistenter.

Vi utgår från Sundbyberg Rehab Nordväst, Sturegatan 4 och Järfälla Rehab Nordväst, Jakobsbergs sjukhus Birgittavägen 4.