Skriv ut den här sidan

Neuroteam

För dig som är utskriven från sjukhuset och har en neurologisk skada till exempel stroke eller TIA.

Vi erbjuder rehabilitering i första hand i ditt hem men även hos oss, individuellt och i grupp. Detta är för dig med stroke, TIA och andra neurologiska diagnoser som är i anslutning till utskrivning från heldygnsvården/remittering från heldygnsvårdens öppenvårdsmottagningar.

Vi arbetar i team bestående av våra arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och sjukgymnaster. Rehabiliteringen planeras i samråd med dig och dina närstående.

Rehabiliteringen kan bestå av funktionell träning/aktiviteter i vardagslivet, träning av språkförmågan och stöd i att återta din tidigare livsföring i så stor utsträckning som möjligt. Under rehabiliteringsperioden hjälper vi vid behov med ordination/utprovning av hjälpmedel samt ansökan om bostadsanpassning.

Hjälpen från oss avslutas när du har uppnått en stabil funktionsnivå eller annan verksamhet kan tillgodose din rehabiliteringsbehov.

I vårt uppdrag ingår att hjälpa dig som är boende i Järfälla och Upplands Bro.