Skriv ut den här sidan

Neuroteam

För dig som är utskriven från sjukhuset och har en neurologisk skada till exempel stroke eller TIA.

Vi erbjuder rehabilitering i första hand i ditt hem men även hos oss, individuellt och i grupp. Detta är för dig med stroke, TIA och andra neurologiska diagnoser och i direkt anslutning till utskrivning från heldygnsvården eller remittering från heldygnsvårdens öppenvårdsmottagningar.

Vi arbetar i team bestående av arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Rehabiliteringen planeras i samråd med dig och dina närstående.

Rehabiliteringen kan bestå av funktionell träning/aktiviteter i vardagslivet, träning av språkförmågan och stöd i att återfå din tidigare livsföring i så stor utsträckning som möjligt. Under rehabiliteringsperioden hjälper vi dig vid behov med ordination och utprovning av hjälpmedel samt ansökan om bostadsanpassning.

Hjälpen från oss avslutas när du har uppnått en stabil funktionsnivå eller annan verksamhet kan tillgodose ditt rehabiliteringsbehov.

I vårt uppdrag ingår att hjälpa dig boende i Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna.