Skriv ut den här sidan

Viktskola för vuxna

Viktminskningsgrupp

Du har deltagit i någon av våra gruppföreläsningar ”Bra mat” och är nu välkommen på viktminskningsgrupp. Du vet VAD du ska äta för att må bättre, men inte HUR du ska göra för att lyckas. Detta fokuserar vi på i denna grupp.

Grupptillfällena innebär kortare föreläsningar med olika teman, genomgång av hemuppgifter och gruppdiskussioner. Viktuppföljning (individuell) sker vid varje träff med möjlighet att väga sig på bioimpedansvåg där man mäter kroppssammansättningen bland annat.

Gruppen träffas åtta gånger. sex tillfällen med dietist, ett med kurator och ett med sjukgymnast/fysioterapeut. Varje tillfälle är cirka 75 minuter.         

För att uppnå bästa resultat av behandlingen krävs att du deltar vid varje tillfälle.

Kontakta vår mottagning i Jakobsberg/Järfälla för mer information om gruppen och hur du anmäler dig.