Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel

Är du i behov av tekniska hjälpmedel eller anpassning av din bostad på grund av svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter och förflyttningar?

Vi kan hjälpa dig att se ditt behov och ge råd om vilka hjälpmedel du kan behöva. Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och landstingets gällande regler för förskrivning. Alla hjälpmedel du behöver är till låns.

Det kan handla bland annat om: 

  • Rullstol
  • Badkarsbräda, griptång, toalettstolsförhöjning, sängförhöjning och strumppådragare
  • Rollator, kryckkäppar och övriga gånghjälpmedel
  • Kognitiva hjälpmedel och stöd

Återlämning av hjälpmedel

Ska du lämna tillbaka ditt hjälpmedel ska det ske på närmaste vårdcentral eller hos den som har skrivit ut hjälpmedlet till dig.